Nhà gỗ Phúc Đức – Hồng Vàn Cô Tô Nhà gỗ Phúc Đức – Hồng Vàn  nằm ở ven biển hồng vàn – cô tô. Được thiết kế đơn sơ , mộc mạc, nhưng cũng không…

Xem thêm