Cô Tô đâu chỉ là thành phố của biển, của gió hay của nắng vàng cát trắng. Cô Tô  cũng đâu chỉ có cái phồn hoa tấp nập của 1 thành phố du lịch phát triển bậc…

Xem thêm