Thực đơn các bữa (Tham khảo) Bữa trưa ngày 01 Bữa tối ngày 01 Bữa trưa ngày 02 Bữa tối ngày 02 ( BBQ ) Bữa trưa ngày 03 Cá hấp Salat Khoai chiên Mực…

Xem thêm