Rũ bỏ những mối bận tâm và đập tan cái nóng mùa hè với hành trình ra biển của bạn, Cô Tô là một trong những miền biển đẹp thơ mộng bậc nhất miền Bắc…

Xem thêm